• jacek.partyka@dystoniapolska.pl

Ankieta dla pacjentów dotkniętych dystonią miokloniczną i ich rodzin - Polskie Stowarzyszenie Osób Chorych na Dystonię