• jacek.partyka@dystoniapolska.pl

Ankieta Dystonia Europe dla Pacjentów z Dystonią - po Polsku - Polskie Stowarzyszenie Osób Chorych na Dystonię