• jacek.partyka@dystoniapolska.pl

Ankieta - Stygmatyzacja a Choroby Neurologiczne - Polskie Stowarzyszenie Osób Chorych na Dystonię