• jacek.partyka@dystoniapolska.pl

Adam Kalinowski, Autor w serwisie Polskie Stowarzyszenie Osób Chorych na Dystonię