• jacek.partyka@dystoniapolska.pl

Kolejny biuletyn Dystonia Europe przetłumaczony na język polski

Dystonia Europe jest to ogólnoeuropejska organizacja zrzeszająca 22 stowarzyszenia dystonii z 19 krajów Europy. Organizacja ta wydaje biuletyny informacyjne dla ludzi z dystonią, ich rodzin oraz specjalistów 3 razy do roku. 

Polskie Stowarzyszenie Osób Chorych na Dystonię jest jedną z organizacji członkowskich DE. Od roku 2015 regularnie tłumaczymy i publikujemy biuletyn DE. Poniżej prezentujemy kolejne wydanie ‘Wiosna 2022’.

W tym numerze:

Oraz wiele innych tematów poświęconych dystonii.

Zapraszamy do lektury!

Biuletyn Wiosna 2022

Zobacz lub Pobierz Tutaj

Wszystkie wydania newslettera znajdziesz w zakładce Publikacje