• jacek.partyka@dystoniapolska.pl

Dystonia Physio - Elektroniczna baza ćwiczeń dla pacjentów z dystonią szyjną - Polskie Stowarzyszenie Osób Chorych na Dystonię