• jacek.partyka@dystoniapolska.pl

DYSTONIA w programie TVP „pożyteczni.pl” - Polskie Stowarzyszenie Osób Chorych na Dystonię