• jacek.partyka@dystoniapolska.pl

Grupa wsparcia - Polskie Stowarzyszenie Osób Chorych na Dystonię