• jacek.partyka@dystoniapolska.pl

Lista specjalistów od dystonii - Polskie Stowarzyszenie Osób Chorych na Dystonię