• jacek.partyka@dystoniapolska.pl

Zapraszamy na Kongres Neurologiczny w Katowicach - Polskie Stowarzyszenie Osób Chorych na Dystonię