• jacek.partyka@dystoniapolska.pl

Konferencja w Czernichowie - Polskie Stowarzyszenie Osób Chorych na Dystonię