• jacek.partyka@dystoniapolska.pl

Sprawozdanie OPP za rok 2021 - Polskie Stowarzyszenie Osób Chorych na Dystonię