• jacek.partyka@dystoniapolska.pl

Adam Kalinowski - Polskie Stowarzyszenie Osób Chorych na Dystonię