• jacek.partyka@dystoniapolska.pl

Krzysztof Janota - Polskie Stowarzyszenie Osób Chorych na Dystonię