• jacek.partyka@dystoniapolska.pl

Zygmunt Zawada - Polskie Stowarzyszenie Osób Chorych na Dystonię