• jacek.partyka@dystoniapolska.pl

- Polskie Stowarzyszenie Osób Chorych na Dystonię