• jacek.partyka@dystoniapolska.pl

Walka o leczenie DBS (głęboka stymulacja mózgu) - Polskie Stowarzyszenie Osób Chorych na Dystonię