• jacek.partyka@dystoniapolska.pl

Przyjęcie nowego członka do Zarządu Stowarzyszenia – Sekretarz Zarządu - Polskie Stowarzyszenie Osób Chorych na Dystonię