• jacek.partyka@dystoniapolska.pl

Wstąpienie do Europejskiej Federacji Dystonii - Polskie Stowarzyszenie Osób Chorych na Dystonię