• jacek.partyka@dystoniapolska.pl

Oddziały i poradnie - Polskie Stowarzyszenie Osób Chorych na Dystonię