• jacek.partyka@dystoniapolska.pl

Wspierają nas - Polskie Stowarzyszenie Osób Chorych na Dystonię

Wspierają nas

Serdecznie dziękujemy za pomoc i współpracę niżej wymienionym firmom oraz prywatnym osobom:

Panu Doktorowi Stanisławowi Ochudło,
specjaliście neurologii, dzięki któremu stowarzyszenie powstało, rozpoczęło swoją działalność i nadal jest przez niego rozwijane i wspomagane. Dziękujemy również za pomoc w umożliwieniu wstąpienia Polskiego Stowarzyszenia Osób Chorych na Dystonię do Europejskiej Federacji Dystonii z siedzibą w Belgii.
Pani Ninie Giba (Copywrighter),
za pomysł i stworzenie claimu/hasła przyświecającemu nam "Silni dzięki nadziei".
IPSEN POLAND Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 29, za pierwsze dofinansowanie i pomoc w działalności informacyjno-edukacyjnej chorych m.in. za sfinansowanie strony internetowej i materiałów drukowanych.
Pani Katarzynie Szwarc prowadzącej biuro projektów graficznych "Biuro 26"
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ul. 26 marca 62/17 za zaprojektowanie logotypu stowarzyszenia i nieodpłatne przekazanie projektu dla Stowarzyszenia.
Pani Agnieszce Kozielec prowadzącej biuro rachunkowe
za prowadzenie ksiąg rachunkowych stowarzyszenia oraz rozliczeń.
Firmie MARTEX Sp. z. o. o.
za wsparcie w druku ulotek o dystonii.

Gabinet Neurologiczny Dr n. med. Stanisław Ochudło

www.neurologkatowice.com

Paulina Czajkowska - Pianistka

www.dystonia.prv.pl

Biuro Projektów Graficznych "Biuro 26"

www.biuro26.com

Portal ABC Zdrowie

www.ranking.abcZdrowie.pl

Europejska Federacja Dystonii - DYSTONIA EUROPE

www.dystonia-europe.org

Marcin Giba - Fotograf

www.marcingiiba.com