• jacek.partyka@dystoniapolska.pl

Jak zostać członkiem - Polskie Stowarzyszenie Osób Chorych na Dystonię

Jak zostać członkiem

Drogi czytelniku naszej strony internetowej,

Miło mi poinformować wszystkich zainteresowanych o możliwości wstąpienia do naszego stowarzyszenia.

Jeśli chcesz zostać członkiem naszego stowarzyszenia, prosimy o zapoznanie się ze statutem, który jest do pobrania w zakładce „o nas" – dokumenty.

Następnie należy pobrać deklarację członkowską z pliku Word lub PDF, wypełnić ją i podpisać własnoręcznie oraz odesłać na adres Stowarzyszenia podany na naszej stronie lub adres do korespondencji uzgodniony wcześniej mailowo z Prezesem Stowarzyszenia.

Deklarację trzeba koniecznie wysłać w oryginale drogą pocztową.

Po jej wpłynięciu na ustalony adres i po zapoznaniu się z jej treścią przez Członków Zarządu Stowarzyszenia, na najbliższym posiedzeniu Zarządu zostanie wydana decyzja o przyjęciu w poczet członków. 

Decyzja podjęta uchwałą zarządu zostanie odesłana już drogą mailową w celu poinformowania o przyjęciu lub odrzuceniu kandydata na członka stowarzyszenia.

Zachęcam serdecznie do tego działania. Im więcej będzie nas w stowarzyszeniu, tym prężniej będziemy mogli walczyć o nasze prawa pacjentów do opieki medycznej.

Pozdrawiam serdecznie

Prezes Zarządu – Jacek Partyka