• jacek.partyka@dystoniapolska.pl

Sprawozdania OPP 2013-2018 - Polskie Stowarzyszenie Osób Chorych na Dystonię

Sprawozdanie z działalności pożytku publicznego za 2018 r.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

20 czerwca, 2019

Bilans

20 czerwca, 2019

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

20 czerwca, 2019

Rachunek zysków i strat

20 czerwca, 2019

Roczne uproszczone sprawozdanie

20 czerwca, 2019

Sprawozdanie z działalności pożytku publicznego za 2017 r.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

28 czerwca, 2018

Bilans

28 czerwca, 2018

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

28 czerwca, 2018

Rachunek zysków i strat

28 czerwca, 2018

Roczne uproszczone sprawozdanie

28 czerwca, 2018

Sprawozdanie z działalności pożytku publicznego za 2016 r.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

27 czerwca, 2017

Bilans

27 czerwca, 2017

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

27 czerwca, 2017

Rachunek zysków i strat

27 czerwca, 2017

Roczne uproszczone sprawozdanie

27 czerwca, 2017

Sprawozdanie z działalności pożytku publicznego za 2015 r.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

20 czerwca, 2016

Bilans

20 czerwca, 2016

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

20 czerwca, 2016

Rachunek zysków i strat

20 czerwca, 2016

Roczne uproszczone sprawozdanie

20 czerwca, 2016

Sprawozdanie z działalności pożytku publicznego za 2014 r.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

25 czerwca, 2015

Bilans

25 czerwca, 2015

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

25 czerwca, 2015

Rachunek zysków i strat

25 czerwca, 2015

Roczne uproszczone sprawozdanie

25 czerwca, 2015

Sprawozdanie z działalności pożytku publicznego za 2013 r.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

10 czerwca, 2014

Bilans

10 czerwca, 2014

Rachunek zysków i strat

10 czerwca, 2014

Roczne uproszczone sprawozdanie

10 czerwca, 2014