• jacek.partyka@dystoniapolska.pl

27 Walne Zgromadzenie Dystonia Europe (online) - Polskie Stowarzyszenie Osób Chorych na Dystonię