• jacek.partyka@dystoniapolska.pl

Nasz członek wyróżniony za pracę na rzecz ludzi z dystonią - Polskie Stowarzyszenie Osób Chorych na Dystonię